ส า ธ า ร ณ สุ ข จั ง ห วั ด ส ร ะ แ ก้ ว

ส า ธ า ร ณ สุ ข จั ง ห วั ด ส ร ะ แ ก้ ว

รายงานว่า นายอัมรินทร์ ยี่เฮง ตัวแทนเครือข่ายภาคประชาชน จ.สระแก้ว ยื่นเรื่องของให้สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ตรวจสอบแผงผักของนายสุวรรณ ไม่ทราบนามสกุล ที่ตลาดศรีเพ็ญ หรือตลาดเขาดิน ตรงจุดผ่านแดนถาวรบ้านเขาดิน หลังโลกออนไลน์มีการแชร์ภาพคนงานลงไปในบ่อหมักผักดอง และใช้เท้าเหยียบผัก ว่ามีกระบวนการผลิตที่ได้คุณภาพและมีมาตรฐานหรือไม่ เพราะภาพดังกล่าวเผยให้เห็นทั้งการใช้เท้าเหยียบและนั่งทับบนผัก

รวมถึงพบว่าบ่อดองผักอยู่ใกล้กับห้องน้ำ ซึ่งอาจจะมีเชื้อโรคได้ จึงขอให้ทางสาธารณสุขจังหวัดดำเนินการตรวจสอบและหากพบว่า ส่งผลกระทบต่อผู้บริโภค ขอให้ดำเนินการตามกฎหมายทันที นอกจากนั้น ยังมีการยื่นหนังสือร้องเรียนไปยัง จ.ส.ต. ศิริไพบูลย์ วัฒณวงศ์ชัย สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคลองหาด เพื่อให้ตรวจสอบแผงขายผักของนายสุวรรณ กรณีมีการสร้างบ่อดองผัก ว่า ได้มีการขออนุญาตจากเทศบาลหรือไม่ และการสร้างห้องน้ำรุกพื้นที่ป่าสงวนหรือป่าเฉลิมพระเกียรติด้วย

ทั้งนี้ นายแพทย์ประภาส ผูกดวง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว เปิดเผยหลังลงพื้นที่ตรวจสอบแล้ว ไม่พบการกระทำดังกล่าว แต่ผู้ประกอบการยอมรับว่า ภาพดังกล่าวเป็นของจริง โดยคนงานลงไปในบ่อดองผักเพื่อจัดเรียงผักให้แน่น ก่อนโรยเกลือเพื่อหมักระยะหนึ่ง จากนั้นถึงเอาไปล้างแล้วนำไปหมักต่อในถังขนาดใหญ่ที่มีฝาปิดสนิท เมื่อได้ระยะเวลาแล้วจึงนำมาบรรจุปี๊บขาย นายแพทย์ประภาส กล่าวว่า ผักกาดดอง ถือว่าเป็นอาหารทั่วไป กฏหมายไม่ได้บังคับให้ขออนุญาต แต่เข้าข่ายพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ.2535 ภายใต้อำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเทศบาลตำบลคลองหาด ที่ระบุว่า การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบหาสารปนเปื้อนในอาหาร (ตามชนิดอาหาร) ได้แก่ สารกันรา ไม่พบสารปนเปื้อนแต่อย่างใด และได้ให้คำแนะนำเบื้องต้นในเรื่องสุขอนามัยของสถานที่และของบุคคลที่เข้าไปทำ และได้ให้ผู้ประกอบการจัดทำขั้นตอนการผลิตอาหารหมักดองส่งให้เทศบาล เพื่อจะได้ร่วมกับหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่กำกับติดตามต่อไป

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ siamweek.com

:: ร่วมแสดงความคิดเห็นกับสิ่งนี้

:: เนื้อหาข่าวที่น่าสนใจ