เปิดอาณาจักรทั้งหมดของ พิมรี่พาย

เปิดอาณาจักรทั้งหมดของ พิมรี่พาย

“พิมรี่พาย” แม่ค้าออนไลน์ที่กำลังได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบัน ถือเป็นตัวอย่างของวัยรุ่นที่อยากประสบความสำเร็จ ล่าสุดในข้อมูลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ระบุว่า ชื่อ อาณาจักรบริษัทของพิมรี่พาย เฉพาะ ที่มีคำว่า “พิมรี่” อยู่ในชื่อ บริษัท มีรวม 10 บริษัท ครอบคลุมธุรกิจ ทั้งการขายเครื่องสำอาง ขายของทั่วไป ขนส่ง และ คลินิกเสริมความงาม

จากการตรวจสอบข้อมูลในเว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ พบว่า บริษัทของพิมรี่พาย หรือ น.ส.พิมรดาภรณ์ เบญจวัฒนะพัชร์ เฉพาะที่มีคำว่า “พิมรี่” ในชื่อบริษัท มีทั้งหมดรวม 10 บริษัท ใช้ทุนเริ่มต้นในการจดทะเบียนรวม 23 ล้านบาท ในจำนวนนี้ มี 7 บริษัท เพิ่งจดทะเบียนเป็นบริษัท ปีนี้ 2564 ส่วนอีก 3 บริษัท จดทะเบียน ปี 2562 และ 2563ซึ่งถือเป็นช่วง 2-3 ปีทองของพิมรี่พาย ที่ได้รับความนิยมสูง

พิมรี่พาย ถือว่า มีบริษัทที่ครอบคลุมธุรกิจหลายอย่าง ทั้งบริษัทพิมรี่ ฟู้ดส์ ซึ่งเป็นธุรกิจ ผลิตผลิตภัณฑ์อาหารบริษัทพิมรี่ มีเดีย จำกัด ซึ่งทำธุรกิจโฆษณา บริษัท พิมรี่ โลจิส จำกัด ธุรกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้ารวมถึงคนโดยสาร ยังไม่นับรวม การทำค่ายเพลง และ ธุรกิจอื่นๆ ที่ไม่ได้ใช้ชื่อบริษัท ว่า “พิมรี่” ทั้งหมด นี้ ถือเป็น อาณาจักรของพิมรี่พาย ที่กำลังขยายตัว และมีแม่ค้าออนไลน์จำนวนมาก เลียนแบบโมเดลนี้เพื่อเดินรอยตาม

:: ร่วมแสดงความคิดเห็นกับสิ่งนี้

:: เนื้อหาข่าวที่น่าสนใจ