ไม่ต้องแย่งกัน เราชนะลงได้ไม่มีเต็ม กลุ่มแรงงาน ม.33 อาจได้รับ 4 พัน

ไม่ต้องแย่งกัน เราชนะลงได้ไม่มีเต็ม กลุ่มแรงงาน ม.33 อาจได้รับ 4 พัน

มาตรการ "เราชนะ" โดยกระทรวงการคลัง พิจารณาวงเงินช่วยเหลือประชาชนตามคุณสมบัติ ไม่เกิน 3,500 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 2 เดือน รวม 7,000 บาท ตั้งแต่เดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2564 โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ที่ได้รับเงิน

กลุ่มที่ 1 คือ กลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระบบโอนเข้าบัญชี 3,500 บาท (2 เดือน) : ไม่ต้องลงทะเบียน

กลุ่มที่ 2 คือ ผู้ร่วมโครงการคนละครึ่ง เราเที่ยวด้วยกันคัดกรองคุณสมบัติ

- ไม่เป็น ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ

- ไม่เป็น ผู้รับบำนาญหรือเบี้ยหวัดจากราชการ

- ไม่เป็น ผู้อยู่ในระบบประกันสังคมมาตรา 33

- ไม่เป็น ผู้มีรายได้พึงประเมินเกิน 300,000 บาท หรือผู้มีเงินฝากเกิน 500,000 บาท

- ได้รับข้อความกดรับสิทธิ์เราชนะ : ไม่ต้องลงทะเบียน

กลุ่มที่ 3 คือ ผู้ไม่เคยลงทะเบียนรับสิทธิ์หรือไม่มีชื่อในระบบ กลุ่มประชาชนทั่วไป ลงทะเบียนผ่าน http://www.เราชนะ.com วันที่ 29 ม.ค. - 12 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 06.30 -23.00 น.

วิธีการสมัคร

1.ลงทะเบียนผ่าน http://www.เราชนะ.com กด "ลงทะเบียนเราชนะ"

2. กรอกข้อมูลส่วนบุคคลให้ครบถ้วน ได้แก่ ชื่อ นามสกุล เลขหน้าบัตรประชาชน เลขหลังบัตรประชาชน วันเดือนปีเกิด และเบอร์โทรศัพท์มือถือ

3. กรอกเลขรหัส OTP (รหัสดังกล่าวจะส่งเป็น sms ไปยังมือถือของคุณ) 4?

4. หลังจากประมวลผลเสร็จ ระบบจะขึ้นข้อความ "ระบบได้รับข้อมูลของท่านแล้ว" โดยจะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติ ตามเงื่อนไขโครงการ

ด้าน รมว.แรงงาน นายสุชาติ ชมกลิ่น เปิดเผยว่า ล่าสุด นายกรัฐมนตรี สั่งให้กระทรวงแรงงานหารือกับกระทรวงการคลัง เพื่อออกมาตรการเยียวยาแจกเงินให้แรงงานอยู่ในระบบประกันสังคม มาตรา 33 จำนวน 11,000,000 คน สัญชาติไทย สำหรับการแจกเงินจะให้จำนวน 4,000 บาท เป็นเวลา 1 เดือน ซึ่งหลังจากนี้จะหารือกับสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อขอใช้เงินกู้ในโครงการ คาดว่า ต้องใช้เงินประมาณ 40,000 ล้านบาท โดยจะหารือให้ได้ข้อสรุปภายในสัปดาห์นี้.

:: ร่วมแสดงความคิดเห็นกับสิ่งนี้

:: เนื้อหาข่าวที่น่าสนใจ