เผยที่มาผ้าซิ่นไหมสมเด็จ ที่เจ้าคุณพระ ใส่ในวันเกิด

เผยที่มาผ้าซิ่นไหมสมเด็จ ที่เจ้าคุณพระ ใส่ในวันเกิด

กลุ่มไหมสมเด็จได้พัฒนาต่อยอดการทอผ้าจากบรรพบุรุษโดยพัฒนามาจาก ผ้าไหมแพรวา ไหมสมเด็จเลยนำลวดลายเดิมผสมลายใหม่ของทางกลุ่ม เช่นลายใบบุญ ลายบัวพ้นน้ำให้เหมาะกับผู้สวมใส่และขยายหน้าฟืมขนาดใหญ่ขึ้น

ภาพจาก จันทร์เจ้า อรณภัค

ภาพจาก จันทร์เจ้า อรณภัค

และเส้นยืนที่แน่นซึ่งการทอจะคล้ายผ้าแพรวา แต่เก็บลายใหม่เป็นลายทางนอนของฟืม ส่วนมากทอมาเป็นผ้าซิ่น เพื่อนำไปใส่ได้เลยหรือตัดเป็นชุดสำเร็จง่ายขึ้นการย้อมและทอ ส่วนมากย้อมสีธรรมชาติและใช้วัสดุในท้องถิ่น เช่น แก่นเซ แก่นขนุน ครั่ง ฝาง เปลือกประดู่มะเกลือ หมักโคลน คราม

ภาพจาก จันทร์เจ้า อรณภัค

ภาพจาก จันทร์เจ้า อรณภัค

ภาพจาก จันทร์เจ้า อรณภัค

และเส้นยืนที่แน่นซึ่งการทอจะคล้ายผ้าแพรวา แต่เก็บลายใหม่เป็นลายทางนอนของฟืม ส่วนมากทอมาเป็นผ้าซิ่น เพื่อนำไปใส่ได้เลยหรือตัดเป็นชุดสำเร็จง่ายขึ้นการย้อมและทอ ส่วนมากย้อมสีธรรมชาติและใช้วัสดุในท้องถิ่น เช่น แก่นเซ แก่นขนุน ครั่ง ฝาง เปลือกประดู่มะเกลือ หมักโคลน คราม

ภาพจาก จันทร์เจ้า อรณภัค

ภาพจาก จันทร์เจ้า อรณภัค

การใช้ไหมจะใช้ไหมบ้านซึ่งจะมีความงามพิเศษใส่นั้นนานไป ไหมบ้านจะนิ่มทิ้งตัว และมีมูลราคาทางศิลปะบนพื้นผ้า รวมถึงผู้เลี้ยงไหม มีอาชีพส่งเสริมให้ชาวบ้านมีงานทำที่บ้าน

:: ร่วมแสดงความคิดเห็นกับสิ่งนี้

:: เนื้อหาข่าวที่น่าสนใจ